Blog

Fii la curent

;
24

feb.

 
Se modifică art. 13, în sensul că este eliminată și la nivel formal fraza ce instituie necesitatea formulării și susținerii cererilor în recurs numai prin avocat sau consilier juridic. Astfel, se creează concordanță cu prevederile Deciziei Curţii Constituţionale nr. 462/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 24 octombrie 2014.
24

feb.

 
În data de 2 octombrie 2018 a intrat în vigoare OUG 88/2018 care modifică Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. În mare, conform declarațiilor inițiatorilor acestui act normativ, schimbările sunt menite să protejeze interesul public major de colectare a impozitelor şi taxelor la buget şi asigurarea unui mediu concurenţial loial.
24

feb.

 
În data de 2 august 2018, a intrat în vigoare Legea 212/2018 care modifică Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. Practicienii consideră această modificare mai mult decât binevenită, întrucât Legea, așa cum era redactată în versiunea anterioară punea probleme de ordinul lipsei celerității și a eficienței juridice în actul de justiție. Mai mult decât atât, apar schimbări și la nivelul reglementării unui domeniu de nișă actual, și anume cel al contractelor de achiziție publică.