Achizitii publice

Pelinari&Pelinari se implica in mod constant intr-o serie larga de probleme juridice complexe, dar nu se limiteaza numai la acestea. Dintre ele mentionam:

- Consultanta juridica generala cu privire la interpretarea si aplicarea legislatiei achizitiilor publice;

- Identificarea oportunitatilor de afaceri din SEAP si din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

- Analiza documentatiilor de atribuire si identificarea eventualelor incalcari ale legislatiei nationale sau comunitare;

- Formularea si redactarea opiniilor legale;

- Formularea contestatiilor si a plangerilor, in conformitate cu legislatia achizitiilor publice;

- Asistenta referitoare la pregatirea documentelor de calificare, in vederea participarii si castigarii licitatiilor;

- Consultanta referitoare la intocmirea ofertelor tehnice si financiare;

- Redactarea acordurilor de asociere si/sau subcontractare, precum si consultanta juridica pentru negocierea, incheierea si executarea acestora;

- Redactarea eventualelor obiectii la contractele de achizitie publica propuse in cadrul documentatiilor de atribuire;

- Reprezentare/asistenta pe parcursul sedintelor de deschidere a ofertelor;

- Consultanta privind modul de utilizare a mijloacelor electronice de achizitii publice;

- Consultanta juridica pentru negocierea, incheierea si executarea contractelor de achizitie publica.

- Stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice;

- Redactarea si/sau revizuirea documentatiilor de atribuire in conformitate cu legislatia nationala si comunitara;

- Redactarea anunturilor de intentie, de participare si/sau de atribuire;

- Redactarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari formulate de potentialii ofertanti;

- Asistenta pe parcursul sedintelor de deschidere a ofertelor;

- Consultanta si asistenta pentru verificarea eligibilitatii ofertantilor;

- Asistenta si reprezentare in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si a instantelor judecatoresti cu privire la eventualele contestatii si plangeri.