2020 resolution: investiții sigure și rentabile. Sunt obligațiunile de stat o opțiune?

Pentru anul 2020, Ministerul Finanțelor Publice a estimat necesarul brut de finanțare la nivel guvernamental la cca 86,9 miliarde lei, determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, de 3,6% din PIB (cca 40,6 miliarde lei), precum și de volumul datoriei de refinanțat în anul 2020, în sumă de cca 46,3 miliarde lei. Ținând cont de obiectivul limitării riscului valutar cât și de cel al dezvoltării pieței titlurilor de stat, a estimat faptul că deficitul bugetar urmează să fie finanțat în proporție de cca 55% de pe piața internă și respectiv 45% de pe piața externă. Astfel, pentru 2020 se preconizează realizarea de către România, prin Ministerul Finanțelor Publice, a unor împrumuturi de stat interne, inclusiv prin emisiunea de titluri de stat accesibile publicului.

Titlurile de stat (numite și obligațiuni de stat)sunt instrumente financiare care atesta o datorie publică, și se emit pe piețele interne ca regulă de către Ministerul Finanțelor Publice, la valori nominale stabilite în funcție de cuantumul cheltuielilor publice ce urmează să fie avansate de către statul român. Acestea se emit fie în formă materializată (ca înscrisuri imprimate, cuprinzând mențiuni referitoare la emitent, valoarea nominală, rata dobânzii, scadența etc.), fie în formă dematerializată (ca titluri pentru care emisiunea, probațiunea și transmisiunea drepturilor încorporate se evidențiază prin înscrierea în sistemul de înregistrare în cont, și se identifica printr-un cod unic ISIN – International Securities Identification Number), și pot fi denominate în lei ori în valută, pe termen scurt (până la 1 an), mediu (1 – 5 ani) sau lung (peste 5 ani).

Emiterea unei obligațiuni de stat și vânzarea sa ulterioară, privite sub forma unui proces unic,  reprezintă un procedeu prin care statul român realizează un împrumut public intern, la care poate apela în cazul unor cheltuieli publice considerabile, generate de un număr de situații limitate, precum: acoperirea deficitului bugetar prevăzut în Legea bugetară anuală, a cheltuielilor publice de interes național privind obiective de investiții care nu pot fi finanțate din resurse bugetare curente, refinanțarea datoriei publice interne etc.

Potențialii cumpărători ai acestor obligațiuni de stat sunt atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice, care pot, practic, cumpăra datoria statului român, și încasa dobânzi la finalul termenului acestor obligațiuni. Riscul pe care îl presupune deținerea titlurilor de stat este extrem de redus, având în vedere lichiditatea statului român, dar rata dobânzilor este undeva la 1-2%, deci relativ redusă și ea.

Regimul fiscal diferă, astfel, pentru persoane fizice- veniturile din dobânzile aferente deținerii titlurilor de stat nu se impozitează, urmând ca veniturile obținute din tranzacționarea lor să fie impozitate, pentru că da, ele pot fi tranzacționate pe Bursa de Valori București. Pentru persoane juridice, dobânzile și câștigurile de capital sunt supuse impozitului pe venit.

Administrarea pieței interne primare și secundare interbancare a titlurilor de stat emise în formă dematerializată se realizează de către Banca Națională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanțelor Publice. În această calitate, BNR organizează și conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat și stabilește regulile privind organizarea și funcționarea pieței secundare a titlurilor de stat.

În ceea ce privește accesul publicului la procesul emisiunilor de stat de până acum, spre exemplu, în 2019, prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 613/2019 a fost aprobat prospectul de emisiune al titlurilor de stat destinate populației, în cadrul programului Tezaur, aferent lunii februarie 2019, și s-au efectuat trei emisiuni de titluri de stat, cu maturitate la 2 ani, 3 ani și respectiv 5 ani, cu variații diferite ale dobânzilor. Subscrierile pentru această emisiune de titluri de stat se pot face de către public (atât persoane fizice cât și persoane juridice) prin intermediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Posta Română” – SA. Conform ordinului, titlurile de stat din cadrul celor trei emisiuni sunt nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, fiecare având o valoare nominală de 1 leu.

Pentru anul acesta, Ministerul Finanțelor Publice are în vedere emiterea unui volum de titluri de stat pe piața internă, în sumă de cca 55 – 57 miliarde lei, cu o structură a maturităților majoritar pe termen mediu și lung, utilizând următoarele instrumente: a) certificate de trezorerie cu discont pe termen scurt de până la un an, inclusiv, b) obligațiuni de stat de tip benchmark pe termen mediu și lung, lansate în anii precedenți și obligațiuni noi care se vor redeschide frecvent în funcție de cererea mediilor investiționale, precum și c) titluri de stat destinate populației, cu maturități cuprinse între 1 an și 10 ani, cu un volum estimat de cca 10% din valoarea titlurilor de stat de emis pe piața internă (cca 6 miliarde lei).

Astfel, ținând cont de finalizarea cadrului legal necesar împreună cu BNR, în funcție de condițiile existente în piața secundară în cursul anului 2020, Ministerul Finanțelor Publice intenționează să utilizeze operațiuni de administrare a pasivelor, respectiv de răscumpărare în avans sau de preschimbare a titlurilor de stat.

Ministerul Finanțelor Publice poate avea în vedere și emisiuni de titluri de stat denominate în euro emise pe piața internă, care vor fi redeschise periodic, în contextul identificării unei cereri importante pentru astfel de instrumente din partea investitorilor locali. 

Fiind deocamdată cifre estimative, acestea pot fi revizuite în cursul anului 2020, în funcție de modificarea necesităților de finanțare la nivel guvernamental, evoluția piețelor financiare, necesitățile investiționale ale participanților la piață, de modul de asigurare a finanțării deficitului bugetar și refinanțare a datoriei publice scadente.

Astfel, pentru trimestrul I al anului 2020 Ministerul Finanțelor Publice anunță un volum indicativ cuprins între 13 și 15 miliarde lei, reprezentând emisiuni de titluri de stat pe piața internă care vor fi lansate pe piața interbancară. Programul indicativ de emisiuni de titluri de stat aferent anului 2020 se publică pe paginile web www.mfinante.ro  (Secțiunea Trezorerie și datorie publică – Emisiuni de titluri de stat) și www.mfinante.datoriepublica.gov.ro.