• Politica de confidențialitate

  Prin utilizarea acestui site sau / și a serviciilor noastre, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale astfel cum este descris în această politică de confidențialitate. Pelinari & Pelinari se angajează să vă protejeze intimitatea. Considerăm protecția informațiilor ce privesc Utilizatorii website-ului nostru ca fiind o problemă de maximă importanță, astfel încât depunem toate eforturile necesare să vă simțiți în siguranță atunci când ne oferiți datele dumneavoastră personale prin utilizarea website-ului nostru. Această Politică de Confidențialitate explică regulile și scopul procesării datelor dumneavoastră personale, drepturile pe care le aveți și responsabilitățile noastre. Aplicăm cele mai noi tehnologii și măsuri organizatorice pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a datelor personale prelucrate și a le proteja împotriva accesului neautorizat. Ne angajăm să respectăm noile reguli impuse de Regulamentul European nr. 2016/679 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 • Definiții în materie

  Date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;

  Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau manuale, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

  Stocare – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal colectate;

  Sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

  Operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

  Terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

  Destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari.

 • Principii de protecție a datelor

  Ne angajăm să urmăm următoarele principii de protecție și prelucrare a datelor cu caracter personal:

  • Procesarea este legală, corectă, transparentă. Activitățile noastre de prelucrare au motive legale. Întotdeauna considerăm drepturile dvs. înainte de prelucrarea datelor personale.
  • Procesarea este limitată ca scop. Activitățile noastre de procesare corespund scopului pentru care au fost colectate datele personale.
  • Procesarea se face cu date minime. Noi colectăm și procesăm doar cantitatea minimă de date personale necesare pentru orice scop.
  • Prelucrarea este limitată pe o perioadă de timp de 10 ani. Noi nu vom stoca datele cu caracter personal pentru o perioadă mai mare decât dacă este necesar.
  • Vom face tot posibilul pentru a asigura acuratețea datelor.
  • Vom face tot posibilul pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor.
  • Vă vom furniza informații privind prelucrarea, la cerere.

 • Tipul datelor personale colectate

  Date de identitate: nume și prenume, numele companiei pe care o reprezentați.
  Date de contact: adresa e-mail, telefon, eventual adresa de contractare și facturare.
  Date privind tranzacțiile: servicii și produse achiziționate de la noi.
  Adresa IP de pe care vă conectați la website-ul nostru.

 • Modalitatea de colectare

  • Datele de identitate și datele de contact sunt colectate prin intermediul formularelor de contact prezente în siteul www.pelinari.ro și / sau prin intermediul comunicării directe prin e-mail, telefon sau alte mijloace.

  • Datele privind adresa IP de pe care vă conectați la website-ul nostru sunt colectate prin intermediul Cookie-urilor Google Analytics și Facebook Pixel. Aceste cookie-uri urmăresc activitatea dumneavoastră DOAR în limitele website-ului și ne ajută să îmbunătățim conținutul website-ului pentru a vă oferi o experiență de navigare cât mai placută.

 • Scopul colectării și temeiul juridic

  Colectăm informații ce conțin date personale sau tehnice ca urmare a obligațiilor legale sau contractuale ce ne revin sau în virtutea exercitării unui interes legitim legat de activitatea noastră comercială și le folosim pentru:

  – A ne putea înregistra clienții/ potențialii clienți;
  – Pentru a putea comunica în perioada precontractuală sau contractuală;
  – Pentru a contracta;
  – Pentru a informa clienții în legătură cu modificările relevante ale termenilor și condițiilor sau ale politicii de confidențialitate;
  – Pentru a îmbunătății conținutul website-ului și pentru a oferi vizitatorilor o experiență de navigare cât mai plăcuta.

  În măsura în care vom folosi informațiile deținute în alte scopuri decât cele mai sus declarate, îți vom solicita în mod expres consimțământul și îți vom explica de ce noi drepturi beneficiezi în această situație.

 • Imposibilitatea/ Refuzul de a ne furniza anumite date personale

  În situația în care nu ne furnizați informațiile solicitate este foarte probabil să nu fim în măsură să îți furnizăm produsele sau serviciile de interes. În cazul în care nu doriți să vă fie recunoscută adresa IP de către cookie-urile Google și Facebook vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact de la punctul 16. Comunicarea referitoare la datele cu caracter personal.

 • Utilizatori

  Datele personale sunt folosite de Pelinari & Pelinari și, parțial, de către terții prestatori de servicii cu care colaborăm, care sunt în măsura să ofere garanții în legătură cu securitatea și confidențialitatea datelor tale și procesează datele în conformitate cu instrucțiunile noastre. Terții colaboratori activează în domenii precum: contabilitate și fiscalitate, consultanță și asistență juridică, servicii de analiză comportamentală (Google Analytics, Facebook), autorități publice. Putem încredința procesarea datelor dumneavoastră personale către partenerii noștri contractuali în măsura în care este necesar să efectuam tranzacții, spre exemplu să pregătim produsele comandate și să le livram ori să vă comunicăm informații comerciale. Datele personale nu vor fi comunicate în niciun caz către terțe părți altfel decât în scopurile menționate în prezenta Politică de confidențialitate; aceasta înseamnă inclusiv că nu vor fi împărtășite cu alte entități pentru transmiterea de către aceste terțe părți de materiale de marketing. Datele personale ale Utilizatorilor nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.

 • Locul stocării bazei de date

  Atât pagina de internet, cât și baza de date conținând informații cu caracter personal, sunt găzduite/ stocate pe servere securizate din România și Uniunea Europeană.

 • Măsuri de securitate

  Pelinari & Pelinari se preocupă în mod special și constant de implementarea unor măsuri eficiente de securitate de natură să protejeze datele dvs. cu caracter personal și să evite breșe de securitate în ceea ce privește informația stocată online și pe suport fizic. În mod exemplificativ enumerăm o serie de măsuri implementate:

  • securitatea rețelei și a transferului de date;
  • auditarea și testarea infrastructurii;
  • acces limitat și controlat la bazele de date;
  • personal instruit;
  • transfer de date în afara României realizat doar către entități ce pot asigura o protecție similară, etc.
 • Perioada de stocare

  În cazul în care prelucrăm datele dvs. pentru executarea unor obligații precontractuale/contractuale vom stoca datele atât timp cât este necesar pentru executarea contractului și pentru o perioadă ulterioară suplimentară de 3 ani. În cazul în care prelucrăm datele dvs. în virtutea unei obligații legale sau în interes public vom stoca datele atât timp cât este necesar pentru respectarea obligațiilor legale sau atât timp cât interesul este calificat ca fiind de utilitate publică. În cazul în care prelucrăm datele tale în baza acordului dvs. expres, vom stoca datele pânp la momentul la care ne veți solicita să ne oprim.

 • Automatizarea procesului decizional

  Pelinari & Pelinari nu folosește precese automatizate care pot genera efecte juridice care vă privesc sau care vă pot afecta într-o măsură semnificativă.

 • Linkuri

  Website-ul poate conține linkuri/ legături către pagini web aparținând terților. Nu deținem controlul asupra acestor pagini terțe, nu le monitorizăm și nu putem fi ținuți răspunzători pentru protecția datelor efectuată de acești terți sau de conținutul respectivelor pagini.

 • Extensia Facebook

  Website-ul nostru folosește o extensie a site-ului de socializare media denumit Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Extensia Facebook pe website-ul nostru poate fi recunoscută prin logo-ul Facebook. Această extensie/plugin vă va conecta direct cu profilul nostru de Facebook. Facebook va putea în acest fel memora ca ați vizitat website-ul nostru de pe adresa dumneavoastră IP. Dacă vizitați website-ul în timp ce sunteți conectat în profilul dumneavoastră de Facebook, Facebook va înregistra informațiile despre vizită. Chiar și în cazul în care nu sunteți conectat, Facebook este în măsură să obțină informații despre adresa IP. Vrem să subliniem că Facebook nu ne informează cu privire la datele astfel colectate și cu privire la modul în care le folosește. Nu cunoaștem intenția și scopul în care Facebook colectează informațiile. Pentru a obține informații suplimentare cu privire la confidențialitatea pe Facebook, vă sugerăm să contactați direct Facebook sau să verificați Politica Faecebook de Confidențialitate la adresa https://www.facebook.com/about/privacy/. Dacă nu doriți ca Facebook să obțină informații despre vizita dumneavoastră pe website, vă sfătuim să vă delogați de la contul dumneavoastră de Facebook.

 • Drepturile utilizatorului

  1. Dreptul la informare – aveți dreptul să știți dacă datele dvs.personale sunt procesate; ce date sunt colectate, de unde sunt obținute și de ce, de cine sunt prelucrate, pentru ce perioadș și dacă aceste date fac obiectul unei prelucrări automate de natură să producă efecte juridice sau să te afecteze în mod semnificativ.

  2. Dreptul de acces – aveți dreptul de a accesa, în mod gratuit și la intervale de timp rezonabile, datele colectate de la dvs./ despre dvs. Aceasta include dreptul dvs. de a solicita și de a obține o copie a datelor personale culese.

  3. Dreptul la actualizare/ rectificare – aveți dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor tale personale, care sunt inexacte sau incomplete.

  4. Dreptul de ștergere – în cazul în care v-ați retras consimțământ acordat, vă opuneți prelucrării datelor, prelucrarea nu este conformă cu prevederile Regulamentului sau nu mai este necesară pentru realizarea scopurilor în care datele au fost colectate și prelucrate, puteți cere ca datele dvs. personale să fie șterse din înregistrările noastre.

  5. Dreptul de a restricționa procesarea – în cazul în care se aplică anumite condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea datelor dvs. personale.

  6. Dreptul de opoziție – în anumite cazuri aveți dreptul să vă opuneți procesării datelor dvs. personale, de exemplu în cazul marketingului direct.

  7. Dreptul de opoziție în legătură cu prelucrarea automată – în situația în care datele dvs. cu caracter personal sunt supuse unei prelucrări automatizate, inclusiv crearea de profiluri, care poate produce efecte juridice sau vă poate afecta într-o manieră semnificativă, sunteți îndreptățit să ne solicitați să excludem datele dvs. din orice proces decizional individual automatizat.

  8. Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul să obtineți datele dvs.personale într-un format adecvat sau, dacă este posibil prin transfer direct de la un procesator la altul.

  9. Dreptul de ajutor de la autoritatea de supraveghere – aveți dreptul să solicitați ajutorul unei autorități de supraveghere și dreptul la alte căi de atac, cum ar fi solicitarea de despăgubiri.

  10. Dreptul de a retrage consimțământul – aveți dreptul să vă retrage în orice moment consimțamântul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării dinainte de retragerea acestuia.

  11. Dreptul de a depune o plângere – daca doriți să faceți o sesizare în legătură cu modalitatea în care prelucrăm datele tale cu caracter personal, tevăinvităm să ne contactezi folosind datele precizate mai sus.

 • Drept de proprietate intelectuală

  Conținutul și design-ul pelinari.ro, precum și orice alt material având legătură cu pelinari.ro aparțin Pelinari & Pelinari și colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat expres – (drept de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală.

 • Comunicarea datelor cu caracter personal

  Puteți să ne trimiteți orice notificări sau solicitări în legătură cu datele personale prin folosirea uneia dintre următoarele opțiuni, la alegerea dumneavoastră:

  1. E-mail la: office@pelinari.ro
  2. Telefon: +40 (31) 102 7600
  3. Formularul de contact de pe Website
  4. Prin poștă la adresa: Intrarea Costache Negri, Nr. 4, 050554, Sector 5, București, România