Sustainable performance is achieved through teamwork.

When you work with people so close that you understand each other without words, when you know you have the unconditional support of the team behind you, when success is measured in how many good things we have been able to do, there is no fear of failure or limitations of professional success. Read More

Our lawyers are representing the clients' interests in domestic and international litigation, in cases from the most different fields of private law.

The team from Pelinari & Pelinari has a long experience in the field of corporate law, acquired through the legal assistance provided to companies.

The lawyers at Pelinari & Pelinari have a thorough experience in domestic and international arbitration.

We have a consolidated experience regarding national and European legislation and policies regarding the free movement of persons, asylum and immigration in Romania and in the European Union area.

We provide legal assistance and representation in insolvency, including insolvency of groups of companies

The lawyers at Pelinari & Pelinari provide legal assistance in the implementation of any type of construction company contract.

Pelinari & Pelinari provides legal assistance and representation of natural and legal persons, in employment relationships.

Public procurement is one of the favourite practice areas of the Pelinari & Pelinari team. Our lawyers provide legal assistance and representation throughout this practice area.

Pelinari & Pelinari provides legal assistance and representation before the competent authorities and the national courts, in disputes regarding the protection of consumer rights.

We have created an IT transactional legal work incubator, which is allowing us to work with suppliers and customers of blockchain technologies and crypto assets.

Pelinari & Pelinari lawyers have extensive experience in banking litigation, especially regarding the representation of consumer interests

Legal assistance and the representation of Romanian or foreign companies, ensuring compliance with the provisions of national and European competition and state aid law.

In our practice of criminal law, lawyers from Pelinari & Pelinari plead for respecting the presumption of innocence and the principles that govern a fair criminal trial.

Our lawyers provide legal assistance and representation regarding the following aspects in the field of energy and natural resources.

Legal assistance and representation regarding the civil liability of the medical personnel and the providers of medical, health and pharmaceutical products.

Consulting, assistance and representation activities for individuals in all types of cases related to family relationships.

The Pelinari & Pelinari lawyers provide legal assistance and representation in the field of tax law and tax litigation.

Consolidated practice regarding disputes with EU funds, ensuring representation in the pre-trial, trial and criminal proceedings.

Legal assistance, to legal or natural persons, regarding data protection, processing of personal data and protecting the confidentiality of electronic communications.

Our area of expertise does not limit to the practice areas displayed above. If the practice area you were looking for is not available in this list please contact us for further details!

Servicii Conexe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Servicii de administrare a proprietatii

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Servicii de administrare a proprietatii

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Servicii de administrare a proprietatii

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Servicii de administrare a proprietatii

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Servicii de administrare a proprietatii

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Servicii de administrare a proprietatii

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • 1. Drept civil. Litigii interne și internaționale.

   Avocații noștri reprezintă interesele clienților în litigii interne și internaționale, în cauze din cele mai diferite domenii de drept privat: dreptul construcțiilor, drept comercial, energie, drept societar, insolvență, protecția consumatorului, protecția datelor cu caracter personal, achiziții publice, asigurări, proprietate intelectuală, concurență, drept medical, dreptul muncii, drept fiscal, relații de familie și adopții.

   Experiența avocaților noștri în litigii complexe asigură adoptarea strategiei corecte, adaptată la particularitățile fiecărei situații pentru a crea toate premisele câștigării litigiului.

  • 2. Drept societar. Litigii societare.

   Echipa Pelinari & Pelinari are o experienţă îndelungată în domeniul dreptului societar, dobândită prin asistenţa juridică asigurată societăţilor, indiferent de mărime, cu capital privat sau de stat, care îşi desfășoară activitatea în oricare dintre sectoarele economice, în legătură cu procedurile de înfiinţare şi de modificare a actelor de constituire, cu activităţi societare curente, precum și în legătură cu divizări, fuziuni şi/sau achiziţii, respectiv proceduri de dizolvare şi lichidare a acestora.

    

   Înfiinţarea societăţilor.

   Pelinari & Pelinari acordă asistență juridică şi asigură reprezentarea clienţilor în toate etapele procedurii de constituire și înmatriculare a unei societăţi, cu privire la alegerea tipului de societate adecvat scopului afacerii pe care doresc să o dezvolte, stabilirea și structurarea acționariatului, a capitalului și a aporturilor asociaților, a organelor de conducere, a modalităților de  adoptare a deciziilor, distribuire și repartizarea beneficiilor, redactarea actelor constitutive, a declarațiilor și formularelor necesare, îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului, inclusiv a contractelor de mandat, management, împrumut şi a acordurilor între asociaţi.

   În contextul înființării societăților, avocații nostri acordă consiliere și asistență juridică privind modalitatea de structurare a proiectelor de investiții, atât a investițiilor străine în România cât și a investițiilor românești într-o altă țară.

    

   Modificarea actelor constitutive

   Avocații noștri acordă asistenţă juridică societăţilor în legătură cu toate procedurile de modificare a structurii societare – durata de funcționare a societății, sediu, acționari,  capital social, administratori, directori, participare la beneficii, retragere din societate ș.a.m.d, în conformitate cu actele constitutive ale societăţii sau cu alte înţelegeri între asociaţi.

   În acest scop asigurăm pregătirea și revizuirea hotărârilor adunărilor generale, reprezentarea cu ocazia adunărilor generale, îndeplinirea formalităților de înregistrare a acestora la Registrul Comerțului.

    

   Activităţi societare curente

   Avocaţii Pelinari & Pelinari acordă asistenţă juridică cu privire la toate operaţiunile curente ale unei societăţi, în legătură cu obţinerea de autorizaţii sau de licenţe de funcţionare, asigurarea respectării normelor legale în cazul luării deciziilor de către organele societăţii, redactarea de documente utile pentru funcționarea societății.

    

   Dizolvare și lichidare

   Pelinari & Pelinari acordă societăţilor asistenţă juridică cu privire la procedurile de dizolvare, lichidare şi radiere a societăţilor din Registrul Comerţului.

    

   Fuziuni și achiziții

   Pelinari & Pelinari şi-a dezvoltat permanent acest domeniu de practică prin finalizarea cu succes a proiectelor de fuziuni și achiziții, fie de partea achizitorului, fie de cea a vânzătorului, într-o varietate de domenii economice. În acest domeniu de practică, avocaţii de la Pelinari & Pelinari realizează activități de tip „due-dilligence” ale aspectelor juridice relevante, în vederea negocierii, redactării şi executării proiectului de fuziune sau a contractului de vânzare.

    

   Litigii societare.

   Asigurăm totodată reprezentarea juridică în litigiile dintre societăți precum și în litigiile dintre asociați/acționari și societăți.

  • 3. Arbitraj comercial intern și internațional. Recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale în România.

   Societatea de avocați Pelinari&Pelinari are o experință îndelungată în arbitrajul intern şi internaţional.

   Avocaţii Pelinari&Pelinari acordă asistenţă juridică şi asigură reprezentarea unui număr important de clienţi, companii active în sectoare economice diverse, în arbitraje interne soluţionate de către Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, ori în arbitraje internaţionale,  conform regulilor ICC.

   Societatea de avocați Pelinari & Pelinari asigură, totodată, reprezentarea în abitraje internaționale investiționale, desfășurate potrivit regulilor  de arbitraj ale CIRDI (ICSID).

   De asemenea, avocaţii Pelinari&Pelinari acordă asistenţă și asigură reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în acțiuni în anularea sentințelor arbitrale pronunțate pe teritoriul României sau privind recunoașterea ori executarea hotărârilor arbitrale străine.

   Asigurăm totodată reprezentarea în proceduri de solutionare a disputelor prin metode alternative, respectiv negociere, mediere, conciliere, evaluarea neutră a posibilului rezultat al unei dispute, comisii de adjudecare a disputelor.

  • 4. Imigrare, vize, regimul străinilor în România. Cetățenie română.

   Ca firmă de avocați ce practica dreptul imigrației din anul 2000 avem o experiență consolidată cu privire la legislația și politicile  naționale și europene în materie de liberă circulaţie a persoanelor, azil şi imigraţie în România și în spațiul Uniunii Europene.

   În acest context, asigurăm consultanța, asistență și reprezentarea clientior noștri cu privire la libera circulație a cetățenilor europeni în Uniune, trecerea frontierelor externe, vize, azil, imigrația și drepturile cetățenilor țărilor terțe, relațiile cu țările terțe.

   În legătură cu imigrația și drepturile cetățenilor UE și ai țărilor terțe identificăm soluții optime de intrare și ședere pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile legislației cu privire la regimul străinilor. În acest scop, consiliem clienții persoane fizice sau juridice cu privire la regimul acordarii vizelor, tipurile de vize adecvate scopului clienților în funcție de durata șederii și activitatea vizată a se desfășura pe teritoriul României, limitele drepturilor conferite de tipurile de vize, exceptările de la regimul obligativităţii vizelor, condițiile de acordare a vizelor, prelungirea dreptului de şedere temporară, acordarea dreptului de şedere permanentă, obținerea permiselor de ședere, anularea şi revocarea dreptului de şedere în România.

   De asemenea, asigurăm consultanță cu privire la tolerarea rămânerii pe teritoriul României și asistența și reprezentarea cetățenilor țărilor terțe în proceduri de contestare a deciziilor de nepermitere a ieșirii, de îndepărtare, returnare, declarare ca indezirabil, expulzare, precum și de contestare a deciziilor de interzicere a intrării pe teritoriul României.

   Totodată, asigurăm consultanță companiilor de transport aeriene, navale sau terestre cu privire la obligațiile care le revin cu privire la verificarea documentelor de trecere a frontierei, a vizelor, permiselor ori autorizațiilor care conferă un drept de ședere ori de tranzit, acordate în condițiile legii române sau de către un stat membru al Uniunii Europene, precum și reprezentarea în litigiile având ca obiect sancțiunile aplicate de statul român pentru nerespectarea acestor obligații.

   Avocații noștri asistă, cu profesionalism și eficiență, clienții interesați în obținerea cetățeniei române (art.8 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată) sau redobândirea acesteia (art.11 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată). În acest scop, clienții sunt consiliați pas cu pas în verificarea îndeplinirii condițiilor impuse de lege și la obținerea actelor necesare pentru depunerea cererii de acordare a cetățeniei române și pentru cea a redobândirii cetățeniei, atât pentru persoanele îndreptățite cât și pentru membrii familiei, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

  • 5. Restructurare și recuperare creanțe. Insolvență.

   Avocații de la Pelinari & Pelinari acordă asistență juridică și reprezentare în procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, națională și/sau transfrontalieră, inclusiv a insolvenţei grupurilor de societăţi, falimentul instituţiilor de credit și a societăţilor de asigurare/reasigurare. În acest scop acordăm asistență juridică clienților aflaţi în dificultate financiară în toate procedurile de preinsolvență – mandat ad-hoc, concordat preventiv – cât și ulterior, în procedura insolvenței, la deschiderea procedurii și întocmirea planului de reorganizare, gestionarea contractelor în derulare, reprezentarea în adunările creditorilor și în relația cu administratorul/lichidatorul judiciar, analiza posibilităţilor de redresare și recuperararea creanțelor, gestionarea procedurilor de faliment şi lichidare a patrimoniului, cât și sub aspectul reprezentării asociaților/acționarilor/administratorilor de-a lungul procedurii insolvenței, inclusiv în procedurile având ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă, până la închiderea procedurii.

  • 6. Dreptul construcțiilor și afacerilor imobiliare. Contracte Fidic.

   Avocații din cadrul Pelinari & Pelinari acordă clienților, persoane fizice sau juridice, de drept privat sau de drept public, asistența juridică în implementarea oricărui tip de contract de antrepriză de construire, încheiate pe baza condițiilor de contract Fidic sau NEC, ori a altor condiții standard de contract.

   Dreptul construcțiilor și afacerilor imobiliare este unul dintre domeniile favorite de practică ale avocaților de la Pelinari și Pelinari.

   Avem o experiență de peste zece ani în asistența juridică și reprezentarea clienților în implementarea unor proiecte majore de investiții în sectoarele apă-canal cu privire la extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în România, la nivel județean și național, și a edificării sistemelor de management integrat a deșeurilor, în cadrul programelor operaționale de mediu finanțate de Uniunea Europeană, atât în ce privește execuția lucrărilor cât și în ce privește asistența tehnică pentru managementul proiectelor și supervizarea lucrărilor de construire.

   În implementarea acestor tipuri de proiecte sectoriale de mediu, avocați din cadrul Pelinari și Pelinari au acordat asistență juridică cu privire la executarea obligațiilor rezultate din peste șaptesprezece contracte de execuție de lucrări încheiate pe baza condițiilor de contract Fidic Cartea Galbenă și Fidic Cartea Roșie, ediția 1999.

   Pe durata implementării contractelor am reprezentat clienți persoane juridice de drept public și privat, în numeroase litigii cu privire la modul în care au fost executate obligațiile contractuale, atât în fața instanțelor de drept comun cât și în fața tribunalelor arbitrale.

   De asemenea, am asistat clienții în procedurile de autorizare a construcțiilor civile și industriale, la constatarea stadiului lucrărilor executare sau, după caz, la efectuarea  recepțiilor parțiale sau integrale a lucrărilor, precum și la intabularea imobilelor.

   Urbanism și autorizarea construcțiilor civile și industriale.

   Serviciile pe care Pelinari & Pelinari le oferă în materie de urbanism și autorizarea construcțiilor civile și industriale includ:

   • consultanţă juridică pentru dezvoltarea proiectelor imobiliare (inclusiv pentru întocmirea şi depunerea documentaţiilor urbanistice, obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor solicitate de lege sau de autorităţile publice);
   • asistenţă şi reprezentare juridică în litigiile cu autorităţile administraţiei din domeniul Urbanism și autorizarea construcțiilor (litigii referitoare la acordarea unor avize și autorizații; litigii referitoare la contestarea planurilor și documentațiilor urbanistice; litigii referitoare la contestarea actelor de autoritate emise în domeniu);
   • asistenţă şi reprezentare juridică în materie contravenţională (contestaţii amenzi aplicate de autorităţile adminstraţiei publice centrale şi locale în domeniul construcțiilor);
   • asistență și reprezentare juridică în litigiile referitoare la demolarea construcțiilor.
  • 7. Dreptul muncii și al securității sociale.

   Pelinari&Pelinari acordă asistenţă juridică şi reprezentarea persoanelor fizice și juridice, în legătură cu raporturile de muncă cu privire la:

   • Negocierea și redactarea clauzelor contractelor individuale de muncă și a contractelor colective de muncă;
   • redactarea de opinii juridice privind restructurarea societăţilor şi privind procedurile de concediere colectivă;
   • reprezentarea în conflicte de muncă pe durata cercetărilor disciplinare sau de evaluare a aptitudinilor de muncă;
   • reprezentarea în conflicte referitoare la fapte de discriminare şi de hărţuire, în faţa instanţelor de dreptul muncii;
   • reprezentarea juridică pentru recuperarea drepturilor salariale restante sau pentru recuperarea prejudiciilor produse de salariați angajatorilor;
   • reprezentarea în litigii de dreptul muncii legate de încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor de muncă, răspunderea contractuală şi/sau contravenţională de dreptul muncii;
   • reprezentarea în litigii referitoare la discriminare în faţa Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

   Echipa Pelinari și Pelinari și-a construit o reputație puternică în practica de dreptul muncii, fie de partea angajatului cât și de partea anagajatorului, atât în gestionarea raporturilor juridice de muncă cât și în soluționarea conflictelor de muncă.

   Practica noastră de dreptul muncii s-a concentrat pe asistarea angajaților în procedurile de cercetare disciplinară, îndrumarea juridică acordată acestora pe durata conflictelor de muncă, pe problemele juridice de muncă rezultate din divizări, fuziuni și achiziții ale societăților angajatoare, restructurarea posturilor, restrângerea sau închiderea unor linii de producție, restructurarea societăților aflate în dificultate financiară sau în insolvență, munca prin agent de muncă temporară.

   De asemenea, avem o experiență îndelungată în reprezentarea angajaților în instanță, în litigii privind conflicte de muncă, în cadrul cărora am obținut rezultate remarcabile în ce privește anularea deciziilor de concediere, reintegrarea pe posturile ocupate anterior desfacerii contractelor de muncă și acordarea despăgubirilor de natură salarială pentru toată perioada conflictelor de muncă.

  • 8. Achiziții publice. Concesiuni. Servicii publice.

   Achizițiile publice reprezintă un domeniu favorit al dreptului pentru membrii echipei de la Pelinari & Pelinari.

   Avocaţii de la Pelinari & Pelinari acordă asistenţă juridică în pregătirea documentațiilor de atribuire, asigură reprezentarea în litigiile care au ca obiect contestarea acestor documentații și a rezultatelor procedurii de atribuire de contracte de achiziţii publice, indiferent dacă procedurile sunt exceptate total sau parțial sau se supun integral legislației achizițiilor publice, în procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi în cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică.

   Expertiza în domeniul achiziţiilor publice implică atât prestarea de servicii juridice în etapa plângerii prealabile administrative, de competența autorităților contractate române, ori a contestaţiilor de competenţa organului administrativ-jurisdicţional (Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor), cât şi în litigiile soluţionate de către instanţele de judecată.

  • 9. Protecția consumatorului.

   Pelinari & Pelinari acordă asistenţă şi reprezentare în faţa autorităţilor competente şi a instanţelor de judecată, în litigii care au ca obiect protecţia drepturilor consumatorului, având o vastă experienţă în acest domeniu

  • 10. FinTech, Blockchain Technology. Bitcoin, cryptocurrencies.

   S-au împlinit zece ani de la prima apariție blockchain iar tehnologia “registrelor partajate” este pe cale să ne afecteze în mod semnificativ viața în viitorul apropiat, dacă nu cumva pentru unii dintre noi s-a întâmplat deja. Este o exagerare? Sau este pe cale să schimbe totul?

   Persoane de referință în lumea IT precum Steve Wozniak au numit potențialul blockchain-ului drept “uimitoare”.

   Sunt deja 19 ani de când Stuart Haber și W. Scott Stornetta au introdus conceptul de blockchain.

   Blockchain, tehnologia care stă la baza criptomonedelor precum bitcoin, este în prezent una dintre cele mai discutate tehnologii. Prezentată drept „piatră de hotar”, această tehnologie influiențează o gamă largă de sectoare de activitate.

   Tehnologia Blockchain permite noilor companii și organizații să se formeze și să se autoorganizeze, să strângă fonduri, să creeze valoare și să își gestioneze infrastructura în moduri noi.

   Cu toate acestea, tehnologia este încă la început și de aceea este important să înțelegem atât problemele sale tehnice cât și cele juridice, astfel încât investitorii să poată pune întrebări corecte și să ia decizii în cunoștință de cauză.

    

   La Pelinari & Pelinari am creat un incubator de activitate juridică în domeniul IT, care ne permite să lucram cu furnizori și clienți de tehnologii blockchain și active crypto, acordând consultanță cu privire la contracte pentru tehnologie IT, exploatare software open source, dispute și Oferta Inițială de Monedă. Viitorul blockchain este o provocare pentru noi și suntem în permanență interesați cum putem ajuta clienții să-și utilizeze potențialul pentru a-și potența afacerea în scop profitabil.

  • 11. Drept bancar, asigurări, piață de capital, finanțare organisme interne și internaționale

   Avocații Pelinari & Pelinari au o experiență bogată în litigiile de drept bancar, în special în ce privește reprezentarea intereselor consumatorilor.

   Problemele juridice pe care le relevă interpretarea și aplicarea contractelor de credit bancar, au făcut ca în practica noastră de drept bancar să fie abordate cu succes demersurile juridice în relația cu instituțiile de credit, atât în negocierea unor condiții contractuale mai bune cât și în reprezentarea în litigii referitoare la constatarea inopozabilității modificărilor unilaterale ale contractelor de credit bancar efectuate de diverse instituții bancare, precum și în litigiile referitoare la clauzele abuzive, atât sub aspectul acțiunilor având ca obiect paralizarea clauzelor abuzive din contractele de credit bancar și restituirea sumelor plătite în plus sub forma unor dobânzi sau comisioane ilicite cât și reprezentarea debitorilor în procedurile de executare silită, ori reprezentarea debitorilor în procedura dării în plată.

  • 12. Dreptul concurenței și ajutor de stat.

   Pelinari & Pelinari acordă asistenţă juridică şi asigură reprezentarea clienţilor societăți românești sau străine asigurând respectarea prevederilor legislaţiei naționale şi europene din domeniul concurenţei și al ajutorului de stat.

   Proceduri de investigație a faptelor anticoncurențiale şi litigii pentru anularea şi suspendarea deciziilor de sancționare

   În cazul derulării investigaţiilor iniţiate de Consiliul Concurenţei în legătură cu fapte anticoncurențiale, fie că este vorba de înţelegeri anticoncurenţiale ori abuzuri de poziţie dominantă, avocaţii Pelinari & Pelinari acordă asistenţă juridică şi asigură reprezentarea clienţilor atât în faţa autorităţii naţionale de concurenţă, cât şi în faţa instanţelor de judecată, în litigiile privind anularea sau suspendarea deciziilor de sancţionare, emise de Consiliul Concurenţei.

   De asemenea, avocaţii din cadrul Pelinari & Pelinari asigură asistenţa juridică în legătură cu operaţiunile de concentrare economică, realizează audituri de concurenţă şi verificări de respectare a legislaţiei concurenţei de către companii în proiecte de fuziuni şi achiziţii, precum şi joint-ventures, structuri de distribuţie, contracte comerciale, politici de prețuri care ridică probleme de concurenţă.

    Proceduri ajutor de stat

   Avocaţii Pelinari & Pelinari acordă consultanţă în cazul notificării unui ajutor de stat pentru a obţine avizul Consiliului Concurenţei şi reprezintă clienţii în cazul investigaţiilor iniţiate de autoritatea de concurenţă pentru abuzuri în derularea unei scheme de ajutor de stat.

  • 13. Dreptul energiei și resurselor naturale.

   Avocații de la Pelinari & Pelinari acordă asistență juridică și reprezentare cu privire la următoarele aspecte în domeniul energiei și resureselor naturale:

   • acordarea de consultanţă juridică cu privire la negocierea, redactarea şi executarea diferitelor tipuri de contracte: concesiune licenţiere transport, distribuţie etc.;
   • asistenţă juridică acordată companiilor din sectorul energetic în activitatea lor operaţională curentă, pentru a asigura respectarea normelor legale interne şi europene;
   • asistenţă juridică în proiecte de investiţii în energia regenerabilă;
   • asistenţă şi reprezentare în faţa autorităților şi a instanţelor în cazul contestării unor decizii ale autorităţilor competente.
  • 14. Dreptul sănătății. Malpraxis medical.

   Avocații specializați din cadrul Pelinari & Pelinari acordă asistență juridică și reprezentare cu privire la răspunderea civilă a personalului medical si a furnizorilor de produse și servicii medicale, sanitare (publice sau private) si farmaceutice pentru erorile profesionale săvârșite în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic (malpraxis), generatoare de prejudicii asupra pacientului.

   În cadrul acestei practici, serviciile de asistență și reprezentare pe care le oferim privesc:

   • proceduri având ca obiect răspunderea civilă sau penală a personalului medical pentru prejudiciile produse din eroare, care includ neglijenţa, imprudenţa sau cunoştinţe medicale insuficiente în exercitarea profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, diagnostic sau tratament.
   • proceduri și acțiuni având ca obiect răspunederea civilă sau penală a personalului medical pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea reglementărilor privind confidenţialitatea, consimţământul informat şi obligativitatea acordării asistenţei medicale.
   • proceduri și acțiuni având ca obiect răspunederea civilă sau penală a personalului medical pentru prejudiciile produse în exercitarea profesiei când îşi depăşeşte limitele competenţei.
   • Proceduri și acțiuni având ca obiect răspunderea civilă sau penală a unitatilor sanitare publice sau private, in calitate de furnizori de servicii medicale, raspund civil, potrivit dreptului comun, pentru prejudiciile produse in activitatea de preventie, diagnostic sau tratament.
  • 15. Dreptul familiei. Adopții. Reproducerea umană asistată medical.

   Avocatii Pelinari si Pelinari dispun de experienţa dobândită prin activităţi de consultanţă, asistență şi de reprezentare a persoanelor fizice:

   • în toate tipurile de cauze care au ca obiect relaţiile de familie: în proceduri judiciare şi de soluţionare amiabilă (mediere), precum divorț, exercitarea autorității părintești, regimuri matrimoniale (convenţii matrimoniale, partaj de bunuri comune), filiaţie;
   • în cazuri complexe cu elemente de extraneitate: divorț, adopţie, răpire internațională de copii.

   Este un fapt nefericit al vietii că nu toate casatoriile sunt de succes și se sfârșesc prin separări dureroase, cu impact dramatic asupra copiilor. De multe ori, atunci când se destramă o relație si una sau ambele parti doresc sa divorteze, procedură care, de cele mai multe ori este urmată de separarea de partimonii. Suntem pregatiti sa ajutam partile care au nevoie de asistență sau reprezentare juridică in astfel de momente dificile din punct de vedere emotional.

   În ceea ce privește copiii, va putem acorda asistență privind incredintarea minorilor,  programul de vizitare a minorilor, precum si în stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si ingrijire.

   Adoptia si reproducerea umana asistata medical.

   Adopția reprezintă actul juridic prin intermediul căruia o persoană devine părinte pentru un copil care nu îi este fiu/fiica biologic(a). Adopția, în funcție de legislația fiecărui stat, se poate realiza de către un cuplu căsătorit, o persoană necăsătorită sau un cuplu homosexual. După finalizarea procedurii, părinții adoptivi dobândesc aceleași drepturi de paternitate ca și cu copiii biologici; în schimb părinții care au dat spre adopție copilul, își pierd drepturile părintești.

   Adopția, în funcție de percepția personala, poate fi definita, pe scurt, drept o provocare juridica dar și a sufletului, este o încercare a răbdării, a empatiei și a înțelegerii, o bucurie. Pentru colegii noștri avocați care lucrează în acest domeniu o adopție reușită aduce mari satisfacții profesionale, fiind un domeniu in care ne place tare mult să lucrăm.

   Va putem ajuta pe parcursul acestui drum:

   • prin asistenta la toate prezentele la Directia pentru protectia Copilului pentru demararea procedurilor ;
   • pregatirea dosarelor si actelor de depus
   • consiliere juridica full-time
   • asistenta la declaratii
   • reprezentare instanta

   Reproducerea umană asistată medical (RUAM) reprezintă ansamblul tehnicilor și practicilor clinice sau biologice care permit procrearea în afara procesului natural (lipsind actul sexual), prin intervenția și la indicația medicului. Tehnicile de RUAM sunt folosite atunci când tratamentele obișnuite, hormonale, medicamentoase sau chirurgicale nu dau niciun rezultat. Există mai multe metode de RUAM și practici asociate acestora (inseminarea artificială (IA), fertilizarea in vitro (FIV), transferul de embrioni (TE), mama purtătoare sau de substituție), diferențele fiind date atât de numărul persoanelor implicate în realizarea acestor tehnici, cât și de locul unde are loc fecundarea. Aceste practici au luat amploare deoarece rata sterilității și infertilității cuplurilor este în creștere, 10–15% din cupluri nemaiputând avea copii pe cale naturală.

   Oferim consiliere juridică specializată în ceea ce privește actul medical, donarea și folosirea materialului genetic și limitele legale are procedurilor.

  • 16. Drept penal.

   În cadrul practicii de drept penal avocații de la Pelinari & Pelinari pledează pentru respectarea prezumției de nevinovăție și a principiilor ce guvernează un proces penal echitabil.

   Acordăm asistenţă şi reprezentare în legătură cu diverse infracțiuni în faza de urmărire penală precum şi în faţa instanţelor de judecată. De asemenea, în faza de executare a pedepselor, asistăm clienții în ceea ce priveşte stabilirea regimului de executare a pedepsei, precum şi asistenţa la executarea contestaţiilor privind măsurile luate în penitenciar.

   Asistăm, de asemenea, cauze transfrontaliere privind extrădarea, mandatul european de arestare, ordinul european de anchetă, recunoașterea hotărârilor penale străine.

   Acordam servicii de asistență și reprezentare juridică în dosare complexe cu privire la acuzații de:

   • corupție (dare și luare de mită, trafic de influență);
   • criminalitate organizată;
   • spălare de bani;
   • evaziune fiscală;
   • abuz în serviciu;
   • infracțiuni informatice;
   • fraudarea fondurilor europene;
   • contrabanda;
   • falsuri;
   • înșelăciune;
   • gestiune frauduloasa;
   • delapidare;
   • infracțiuni din domeniul bancar si domeniul pieței de capital;
   • trafic de droguri si de persoane;
   • șantaj și amenințare;
   • malpraxis medical;
   • infracțiuni din sfera societăților comerciale, neluarea masurilor de securitate și sănătate în muncă etc.

   Reprezentăm atât persoanele acuzate cât și victimele infracțiunilor în faza de anchetă și în faza de judecată, la toate nivelele de jurisdicție și pe tot teritoriul României: Direcția Națională Anticorupție (DNA), Direcția Generală Anticorupție (DGA), Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), Parchetele militare, Parchetele de pe lângă Curțile de Apel, Tribunale și Judecătorii, Curtea Constituțională, Înalta Curte de Casație și Justiție, Curțile de Apel, Comisii Parlamentare de Ancheta.

  • 18. Drept fiscal. Litigii fiscale.

   Echipa Pelinari & Pelinari SCA acordă asistență juridică și reprezentare în materia dreptului fiscal și în litigiile fiscale în următoarele etape procedurale:

   • inspecții fiscale;
   • controale antifraudă;
   • verificări ale situației fiscale personale;
   • cereri de suspendare acte administrative fiscale;
   • contestații la executare în materie fiscală;
   • contestații fiscale;
  • 19. Drept european. Litigii fonduri europene.

   Integrarea României în Uniunea Europeană a adus cu sine, începând cu 01 ianuarie 2007, consecința firească a aplicării prioritare a dreptului European în domenii precum libera circulație a mărfurilor, a lucrătorilor, a serviciilor și a capitalurilor, cetățenia UE, acordurile anticoncurențiale dintre companii, abuzul de poziție dominantă și concentrările, acțiunea în despăgubiri introdusă de persoane private, piața unică etc.

   Pe măsură ce România a benficiat de finanțare europeană și litigiile cu privire la fondurile Uniunii Europene au crescut ca număr.

   Atât în perioada de preaderare cât și ulterior acesteia, înțelegerea și aplicarea rigorilor de documentare și justificare a fraudei și neregulilor din perspectiva consecințelor de ordin administrativ, civil și penal, mecanismele judiciare aplicabile și întinderea răspunderii pentru fraudă și nereguli s-a dovedit a fi o provocare pentru toți actorii implicați în gestionarea fondurilor europene.

   Atât în contextul aplicării prevederilor Ordonanța nr. 79/2003 cât și ulterior, după apariția OUG nr. 66/2011 avocații de la Pelinari & Pelinari au dezvoltat o practică consolidată în ceea ce privește litigiile cu fonduri UE, asigurând reprezentarea în procedurile prealabile, în faza de judecată și în procedurile penale atât a unor unități administrativ-teritoriale și a unor companii cu capital de stat cât unor societăți din domeniul privat.

   Având în vedere experiența de peste 10 ani în domeniul fondurilor europene precum și pregătirea interdisciplinară a avocaților noștri (în special în materia achizițiilor publice) echipa Pelinari & Pelinari vă poate asista și reprezenta în proceduri precum:

   • asistență în pregătirea aplicațiilor de finanțare – procedurile care trebuie urmate în conformitate cu reglementările legale aplicabile;
   • consultanță juridică privind contractul de finanțare și alte documente semnate cu autoritatea de management și alte notificări / corespondență cu autoritatea de management, precum și implicațiile juridice ale acestor documente;
   • asistență și consultanță privind organizarea procedurilor de atribuire ale contractelor de lucrări / furnizare / servicii finanțate în cadrul proiectului din fonduri europene;
   • asistență și consultanță privind negocierea, semnarea și implementarea contractelor de lucrări / furnizare / servicii finanțate în cadrul proiectului din fonduri europene;
   • litigii cu autoritățile de management privind modul de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene / privind îndeplinirea de către beneficiari a obligațiilor asumate prin contractele de finanțare

   litigii cu Autoritatea de Audit privind modul de cheltuire a sumelor nerambursabile acordate din fonduri europene / privind calificarea ca fiind neeligibile a anumitor cheltuieli realizate în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

  • 20. Protectia datelor cu caracter personal.

   În contextul unei societăți globale, caracterizată prin schimbări tehnologice rapide, protecția datelor cu caracter personal și respectarea vieții private constituie drepturi fundamentale importante, consolidate în permanență prin politicile Uniunii Europene.

   Aplicarea consecventă la nivel European și național a drepturilor fundamentale privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal, consacrate de Carta drepturilor fundamentale a UE, aduce cu sine reglementări ample și, implicit, nevoia de asistență juridică de specialitate.

   Avocații specializați din cadrul Pelinari & Pelinari acordă asistență juridică, persoanelor juridice sau fizice, cu privire la protecția datelor, prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității comunicațiilor electronice.